wyposażenie dla firm
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

I. Warunki ogólne

1.    Sklep internetowy prowadzony jest przez Inter-Technik Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, NIP: 774-23-99-449, REGON 611002397, KRS: 0000199097 K.Z.64.000zł.
2.    Ze względu na rodzaj oferowanych towarów sprzedaż nakierowana jest na firmy i instytucje (B2B). Klienci indywidualni również mogą dokonać zakupu. W procesie składania zamówienia należy wtedy odznaczyć "osoba prywatna" na formatce "Twoje dane". (B2C).
3.    W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy.
4.    Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
5.    Ceny w sklepie internetowym aktualizowane są na bieżąco.

II. Rejestracja

1.     W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać nieodpłatnej Rejestracji na stronie internetowej sklepu.
2.     Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.     W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
4.     Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną  potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

III. Przyjęcie i realizacja zamówień

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Inter-Technik Sp. z o.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć zamówienie.

1.     Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany w zakładce „Kontakt”.
2.     Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu, kompletuje zamówienie wybierając towar oraz jego cechy szczegółowe i dodaje go do "Koszyka". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu dostawy „dostawa kurierem” oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jakie jest zobowiązany ponieść.
3.     Niektóre towary wykraczają wymiarowo poza standardy wysyłkowe. W takich przypadkach w pozycji „Dostawa” pojawia się automatycznie „Indywidualna wycena dostawy”. „Indywidualną wycenę dostawy” Klient może też wybrać samodzielnie np. przy znacznej ilości zamawianego towaru. Po wycenie dostawy Klient może zaakceptować lub odrzucić ofertę sprzedaży.
4.     Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania Państwa zamówienia. Wiadomość ta nie jest równoznaczna z oświadczeniem o przyjęciu Państwa oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i akceptacji Państwa oferty, co następuje za pośrednictwem osobnej wiadomości e-mail z informacją o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego są każdorazowo potwierdzane przez pracownika Inter-Technik Sp. z o.o. osobnym mailem lub na druku „Potwierdzenie zamówienia” lub „Faktura pro forma” i są wysyłane drogą elektroniczną w formacie *.pdf. Zawierają one dane dotyczące ilości, cen i rodzaju zamawianych towarów, warunków płatności, danych adresowych płatnika oraz adresu wysyłki zamówionego towaru. Z chwilą otrzymania przez Państwo takiego oświadczenia zostaje zawarta umowa sprzedaży.
5.     O rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie poinformować Inter-Technik Sp.z o.o.

IV. Płatności.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

1. Bankowe płatności online

2. google pay

3. blik

4. Karty płatnicze:

    • Visa
    • Visa Electron
    • MasterCard
    • MasterCard Electronic
    • Maestro
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)
 

5. przelew przedpłata
Po otrzymaniu zamówienia wyślemy Państwu drogą elektroniczną fakturę pro forma na pełną wartość towaru łącznie z VAT. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpływie należności na nasze konto. Po otrzymaniu przelewu wystawimy Państwu fakturę VAT na zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
6. przelew po dostawie (dla firm i instytucji)
Dla firm i instytucji termin płatności wynosi standardowo 14 dni od daty wystawienia faktury. Ustalane są również indywidualne warunki płatności z innymi terminami dogodnymi dla Państwa firmy. Przy zamówieniu przekraczającym brutto 6.000,-zł, a także dla nowych klientów zastrzegamy sobie możliwość ustalania przedpłat.

7. płatność przy odbiorze
W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia z działem handlowym formy płatności - przy odbiorze. Zapłata za towar zostanie wtedy scedowana na firmę spedycyjną.

Faktury VAT wysyłane są drogą elektroniczną oraz jeśli jest taka konieczność pocztą.

V. Dostawa i transport

Do czasu wysyłki zaznaczonego przy karcie produktu należy doliczyć czas dostawy. Czas dostawy to z reguły 1-2 dni liczone od daty wysyłki kurierem lub spedytorem indywidualnym.

1.     Zamówione towary dostarczane są na terenie Polski na wskazany w zamówieniu adres z oznaczonym kodem pocztowym, ulicą, numerem, bądź numerem w miejscowości, gdzie Odbiorca będzie mógł pokwitować odbiór towaru.
2.     Dostawa odbywa się na warunkach DAP (Delivery At Place). Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane (jak np. wniesienie do biura, magazynu, usunięcie opakowań, montaż itp.) należą do obowiązków Odbiorcy towaru.
3.     Odbiór towaru potwierdzany jest na dokumencie transportowym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków należy odmówić przyjęcia towaru lub wpisać adnotację na dokument transportowyy oraz sporządzić protokół opisujący stan towaru oraz uszkodzeń opakowania. Oświadczenie takie musi być opatrzone datą oraz podpisami Kierowcy / Kuriera oraz Odbiorcy.
4. Szkody powstałe podczas transportu.
4.1 Dotyczy Konsumentów: W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady opisanych w punkcie poniżej. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
4.2 Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego): Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na Państwa w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Państwu oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

VI. Możliwość zwrotu towaru

1.   Klientowi będącemu Konsumentem (Art 22[1] KC) przysługuje 14 dniowe prawo do odstąpienia od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Koszty transportu ponosi Zamawiający.
2.     Zamawiający powinien skontaktować się z Działem handlowym Inter-Technik Sp.z o.o. celem ustalenia sposobu zwrotu towaru oraz jego awizacją. Szczegółowy opis realizacji prawa do odstąpienia od umowy znajduje się tutaj: Prawo do ostąpienia od umowy
3.     Towar należy dostarczyć na adres: Inter-Technik Sp.z o.o. - Magazyn (ul.Wilcza 11, 09-408, Płock) lub na adres magazynu wskazanego przez Dział Handlowy. Kupujący odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas dostarczenia towaru do magazynu Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Sprzedający może odmówić przyjęcia zwrotu.
4.     Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku zamówień towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji klienta. Do produktów spersonalizowanych, wykonywanych na zamówienie klienta należy asortyment: krzesła i fotele z tapicerką do wyboru (indywidualne określanie koloru i rodzaju tapicerki), meble z możliwością wyboru kolorów. Dla szaf metalowych kolorem standardowym, prefabrykowanym jest kolor jasnoszary RAL 7035. Pozostałe wybory kolorów są na indywidualne życzenie klienta.

VII. Rękojmia, gwarancje i odpowiedzialność sprzedawcy

1. Dotyczy Konsumentów: Zobowiązani jesteśmy dostarczyć produkty (rzeczy) wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

Reklamacje można składać:

      - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@inter-technik.pl
      - na piśmie na adres: Inter-Technik Sp.z o.o., ul.Otolińska 25, 09-407 Płock

Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwą rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje. Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

2. Dotyczy Przedsiębiorców: W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona.

VIII. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

IX. Kodeks dobrych praktyk

Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops" dostępnym pod niniejszym linkiem.

X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

XI. Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium